Yhdessä-konsertit

Nuorten Kuoroliitto kannustaa kuoroja verkostoitumaan ja pitämään konsertteja yhdessä. Jos joku jäsenkuoroistamme järjestää vähintään kolmen kuoron yhteiskonsertin, se voi hakea avustusta Nuorten Kuoroliitolta. Tämä konsertti on osa Nuorten Kuoroliiton Yhdessä!-konserttisarjaa.

Nuoret tytöt esiintyvät laulaen ja liikkuen samanlaisissa kuoroasuissa.
Lasten tai nuorten kädet ovat liitettynä yhteen päällekäin.
Nuori tyttö laulaa kansio kädessä muun kuoron kanssa.

Avustuksen saamisen edellytys on, että hakemus tehdään hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Kaikessa tapahtuman markkinoinnissa tulee käyttää Nuorten Kuoroliiton logoa ja mainita “Järjestetty yhteistyössä Nuorten Kuoroliiton kanssa.” Avustus edellyttää myös, että tapahtuma ilmoitetaan Sulasolin tapahtumakalenteriin ja/tai siitä kirjoitetaan uutinen esim. Sulasol-lehteen Nuorten Kuoroliiton palstalle. Nuorten Kuoroliitto tiedottaa konserteista myös omissa kanavissaan.

Kulut, joihin yhteiskonsertin avustusta voi hakea, tulee olla sellaisia, joista on saatavilla kuitti tai lasku. Kuluun ja avustukseen liittyvä lasku voidaan sopia lähetettäväksi suoraan Nuorten Kuoroliitolle. Avustus maksetaan lähtökohtaisesti toteutuneen tapahtuman jälkeen.

Avustushakemuksen tekee NuKLin jäsenkuoro. Sama kuoro / jäsen voi saada avustusta kerran kolmessa vuodessa.

Pyydä hakemuslomake Nuorten Kuoroliiton toimistolta: toimisto@nuortenkuoroliitto.fi. 

Nuorten Kuoroliiton puheenjohtaja päättää avustuksen myöntämisestä sekä avustuksen suuruudesta. Summaan vaikuttaa, kuinka moni konsertissa esiintyvistä kuoroista on NuKLin jäsen.